Breadcrumbs
single

2% Z DANE

Darujte nášmu klubu 2 % z dane a my ich následne venujeme našim kategóriam. Vyzbierané peniaze z 2%, venujeme jednotlivým kategórii na štartovné rôznych turnajov a zápasov ako tomu bolo predchádzajúci rok, resp. po dohode aj na iné veci, ktoré si vo svojej kategórii dohodnú s trénerom a bude ich možné zrealizovať.

Ide o daň, ktorá už bola z vašej výplaty odvedená štátu v roku 2019  a vyplnením priloženého tlačiva  je možné dostať tieto 2% od štátu v prospech našej akadémie, vy už nič viac neplatíte.

TLAČIVÁ PRE ROK 2020 - nájdete u trénera v kabinete alebo na našej webstránke v časti dokumenty /vyhlásenie aj potvrdenie/

Vyhlásenie a potvrdenie musí byť vytlačené obojstranne alebo samostatne na dvoch hárkoch, ak je ale tlačivo vytlačené obojstranne, druhá strana nesmie ostať nevyplnená, inak je tlačivo neplatné. /podmienky daňového úradu/  Podpísané vyhlásenia spolu s potvrdením prineste trénerom a my ich následne zapíšeme vašej kategórii a  zanesieme aj na daňový úrad za vás. Ak 2% poukazujete priamo v daňovom priznaní je potrebná kópia strany poukázania a titulného listu podania daňového aby sme vedeli  ktorej kategórii akú sumu máme zapísať.

ĎAKUJEME

Dôležité dátumy:
15.2.2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb,
31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Partneri

Top