Breadcrumbs
single

KORONAV√ćRUS, COVID-19 ūüė∑

Aktu√°lne inform√°cie v s√ļvislosti s udalosŇ•ami ohńĺadom Ň°√≠renia n√°kazy COVID-19 tzv. koronav√≠rusu.
Na z√°klade rozhodnutia √östredn√©ho kr√≠zov√©ho Ň°t√°bu Slovenskej republiky, vyhl√°sen√≠m mimoriadnej situ√°cie vl√°dou SR a v zmysle pr√≠kazu prim√°tora mesta KoŇ°√≠c ńć. 1/2020 doch√°dza k uzavretiu z√°kladn√Ĺch Ň°k√īl. Preto sme sa rozhodli, ako sme uŇĺ avizovali Ňĺe, pri preruŇ°en√≠ v√Ĺuńćby na Z҆ Ň°kol√°ch preruŇ°√≠me aj Ň°portov√ļ ńćinnosŇ• a tr√©ningy v naŇ°om klube a to od Ň°tvrtka 12. marca 2020 ruŇ°√≠me vŇ°etky tr√©ningy. ҆portov√° ńćinnosŇ• klubu bude pozastaven√° do doby op√§tovn√©ho spustenia v√Ĺuńćby na Z√°kladn√Ĺch Ň°kol√°ch. /predpoklad√° sa d√°tum 27.4.2020 samozrejme za predpokladu, Ňĺe ned√ījde k v√Ĺrazn√©mu zhorŇ°eniu situ√°cie/ O op√§tovnom obnoven√≠ V√°s budeme vńćas informovaŇ•.
Sledujte, pros√≠m, naŇ°u str√°nku, pr√≠padne naŇ°e soci√°lne siete a nezabudnite na indiviu√°lne tr√©ningy. :)

aktu√°lny stav opatren√≠ mestom KoŇ°ice m√īŇĺete sledovaŇ• tu - https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia

Ver√≠me, Ňĺe k zhorŇ°eniu a Ň°√≠reniu n√°kazy ned√ījde a ńćoskoro sa op√§Ň• vid√≠me pri futbale.
s pozdravom
BENECOL KoŇ°ice

Partneri

Top