Breadcrumbs
single

Začiatok tréningov

Tak sme sa všetci dočkali a touto cestou Vám oznamujeme, že v pondelok 11. mája 2020 začíname tréningový proces

Účasť na tréningu je povolená hráčom, ktorí majú uhradený znížený členský príspevok /ten bol splatný do 25.3.2020 a znížený z 300 € na 250 € na školský rok/ V prípade ak členské nemáte ešte uhradené, účasť na tréningoch bude povolená až dňom pripísania členského na účet klubu. Preto ak máte záujem zapojiť sa do tréningového procesu 11.5.2020, je potrebné členské uhradiť najneskôr do tohto dátumu. V opačnom prípade, žiaľ, nebude účasť na tréningu možná. Svoje členské si viete skontrolovať v internom rozhraní našej stánky www.benecol.sk po prihlásení do svojho konta.

V našom prípade došlo k dvojmesačnej prestávke /od 12.3.2020 do 11.5.2020/, čo presne kopíruje zníženú sumu členského príspevku o 50 €. Aj napriek tomu sa nám ozvali niektorí rodičia, že by nás radi podporili tým, že si nebudú uplatňovať nárok na zníženie splátky resp. jej prenos do ďalšieho obdobia. Ak by ste mali záujem nás rovnako podporiť, prosím, informujte nás, aby sme si to vedeli poznačiť. Veľmi si takúto podporu od Vás vážime, keďže hlavne práce okolo prírodného trávnika bolo potrebné realizovať čo si vyžiadalo z našej strany aj finančné prostriedky aj napriek tomu, že sa netrénovalo.

Tréningy sa budú uskutočňovať v zmysle usmernenia opatrení úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport - KOMPLETNÉ USMERNENIE

 • Svojou účasťou dieťaťa na tréningu ako zákonný zástupca prehlasujete nasledovné: 
  • - v období posledných 2 týždňov ste neboli v zahraničí, rovnako ani žiaden z vašich rodinných príslušníkov, s ktorými ste v kontakte
  • - neboli ste v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou
  • - nemáte žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) ani žiaden z vašich rodinných príslušníkov
  • - nie ste v povinnej karanténe

   V súčasnom období budú vrcholiť ťažkosti alergikov - slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na chorobu COVID-19, preto informujte pri vstupe na športovisko svojho trénera, že ide o alergiu, ktorú máte preukázanú lekárom.
    
 • Tento oznam bude aj pri vstupe do areálu a každým vstupom na tréning po jednotlivé dni dieťaťa do priestoru športovísk prehlasujete vyššie uvedené. Preto ak nespĺňate niektorý z uvedených bodov, do priestorov nevstupujte a tréningu sa nezúčastňujte. Pri zatajení skutočností uvedených v niektorých z týchto bodov sa dopúšťate trestného činu.

Partneri

Top