Breadcrumbs
single

DENNÝ FUTBALOVÝ TÁBOR

Prihlasovanie na denný futbalový tábor prebieha ONLINE --> https://forms.gle/Caoq7N9rQAiEmZUa7 

NAHLASOVANIE na štvrtý turnus je ešte možné do 15. júla 2020 /vrátane/. Prvý, druhý a tretí turnus je už uzavretý.

CENA za jeden celý turnus je 90 € - /prvý trojdňový turnus v cene 55 €/
CENA za dva celé turnusy je 170 €
CENA za tri celé turnusy je 250 €
CENA za celý balík všekých turnusov je 300 €
/zľavnená cena pri viacerých turnusoch platí pri nahlásení v jednej objednávke, nie samostatne/

CENA zahŕňa - desiatu, obed, olovrant, pitný režim, tréningy, športoviská, dozor od 7:00 do 17:00 /v prípade priaznivého počasia aj bazén/

BONUS v cene turnusu - za každý turnus získa dieťa jednu vec z nášho klubového eshopu
prvý turnus - kľúčenka, druhý turnus - tréningové tričko, tretí turnus - vak na kopačky, štvrtý turnus - šiltovka
/v prípade iných skladových zásob si vyhradzujeme právo zameniť spomínaný tovar za iný/

Odoslaním prihlášky sa zaväzujete uhradiť plnú sumu za tábor najneskôr v deň nástupu osobne u trénera resp. úhradou na bankový účet
IBAN: SK75 0200 0000 0023 5494 9853 /do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a ako variabilný symbol použite dátum narodenia/.

V prípade materiálnych škôd, ktoré dieťa spôsobí či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti, je rodič /zákonný zástupca/ povinný uhradiť jeho náhradu. Rovnako tak je potrebné registrovať, že počas doby trvania tábora dieťa nie je poistené voči úrazu ani krádeži.

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov
v zmysle nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas so spracovaním mnou zaslaných údajov ako aj zverejňovaním fotodokumentácie a videodokumentácie môjho dieťaťa z tábora za účelom propagácie BENECOL Košice /sociálne siete, internet, printové a online médiá a iné formáty za účelom propagácie akadémie/.

 

Veci potrebné do tábora:

vlastnú fľašu /pitný režim zabezpečíme/ plavky, žabky a osušku, oblečenie vonku a pre prípad zlého počasia aj do telocvične. Odporúčame zbaliť si ešte aj šiltovku a opaľovací krém a pre prípad aj kópiu kartičky poistenca. Tešíme sa na Vás :)

Partneri

Top