Breadcrumbs
single

USMERNENIE COVID-19


Od 1. októbra vstúpili do platnosti nové pravidlá v súvislosti s COVID-19. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať o ich dodržiavanie.

Klub funguje v štandardnom režimo pre hráčov a členov klubu - tréningy, turnaje aj zápasy.
Obmedzenia sa týkajú sprievodu /rodičov, súrodencov... divákov/, kde vzhľadom k počtu účastníkov nebudé možné, aby do priestoru ihrísk a telocvične počas tréningov a zápasov vstupoval niekto iný ako hráč a realizačný tím. Rúško počas tréningu ani zápasu sa nevyžaduje.

- pri tréningoch na umelom a trávnatom ihrisku je potrebné, aby do areálu klubu vstupoval iba hráč, v prípadne mladších kategórií je možné dieťa odovzdať trénerom pri bráne /nevstupujte, prosím, za vstupnú bránu ako začína parkovisko pri ihrisku - nie pri bránke k ihrisku/

- pri tréningoch v telocvični je rovnako možný vstup iba hráčom, členom klubu a realizačnému tímu. Do objektu školy nie je možné, aby vstupoval niekto iný, to sa týka aj chodieb a šatní. Hráč vstupuje do priestorov samostatne alebo v prípade mladších kategórií je možné dieťa odovzdať pri vstupných dverách. Nakoľko ide o vstup do spoločných vnútorných priestorov, je potrebné, aby dieťa malo k dispozícii rúško, kým sa nepresunie do telocvične /výnimku majú deti I. stupňa a mladšie, ale aj v tomto prípade odporúčame mať rúško pri sebe/. Rúško počas tréningu nie je potrebné. Pri mladších kategóriach, kde deti prezliekali rodičia, je potrebné, aby prišli deti prezlečené a v šatni si zložili iba zimné oblečenie /bundu, čiapku, tepláky.. / a následne sa už iba prezuli. Samozrejme to isté platí aj pre staršie kategórie.

- pri turnajoch a zápasoch platia rovnaké pravidlá ako pri tréningoch: t.j. dieťa do areálu, kde sa turnaj alebo zápas koná, vstupuje iba s trénerom, vstup doprovodu nie je možný vzhľadom k stanoveným počtom na hromadných podujatiach.

Nezabúdajte, prosím, na vlastnú fľašu s pitným režimom označenou menom.

Miesto tréningu si určuje každý tréner samostatne, záleži to aj od počasia, preto je dobré, aby deti mali k dispozícii oblečenie vonku aj dnu, tréningy sa u nás kvôli počasiu nerušia, ale ak chcete vedieť, kde sa tréning uskutoční v prípade, ak to nie je vyznačené na našej stránke v tréningoch, kontaktujte priamo trénera svojej kategórie.

 

Aj keď sa opatrenia sprísnili, stále ich berme optimisticky. Je to stále lepšie, ako by nám mali úplne obmedziť zápasovú a tréningovú činnosť. :)

Partneri

Top