Breadcrumbs
single

USMERNENIE COVID-19 /NOVÉ/

V nedelu boli prezentované opatrenia, ktoré vstupujú do platnosti. V priebehu dnešného dňa sme sa snažili zistiť, ktoré z nich sa vztahujú na nás. Žiaľ, nepodarilo sa nám to a dostali sme rôzne odpovede /povoľujúce aj zakazujúce/. Dúfali sme, že kým začnú platiť avizované opatrenia, dostaneme konkrétne usmernenie k našej prevádzke /rúška, telocvičňa, skupinky, atď../. Žiaľ, jedny opatrenia sú v platnosti od 15.10. a ďalšie dodatočne schválené dnes od 13.10.

Preto sme sa rozhodli dočasne pozastaviť tréningy - pre tento týždeň aj vzhľadom k počasiu, keďže sa trénuje vonku a chceme tým predísť aj prechladnutiam a ochoreniam z daždivého počasia.  Nerobíme to radi, ale za nedodržiavanie opatrení je vysoká pokuta, keďže máme "prajných" ľudí v okolitých blokoch pri ihrisku, čo nás radi nahlasujú, kde sa dá. Do konca tohto týždňa by sme už mali disponovať konkrétnymi opatreniami.

Ani SFZ po rokovaní s Úradom verejného zdravotníctva SR nevedelo vydať konkrétne stanovisko pre športové kluby. V usmernení sa píše, že v dobe vydaní opatrení nie je nijako špecifikované, či sa smie, alebo nesmie pokračovať - tréningový proces, atď... 

Súťažné zápasy sú zrušené a neodohraté kolá sa budú prekladať na jar. /dorast - žiaci - prípravka/.

Hneď, ako budeme mať konkrétne usmerenia, čo môžeme a čo nie, budeme Vás informovať tak, aby sme nastavili tréningový proces. Do úvahy aktuálne prichádza tréning v skupinkách v časových intervaloch.

Tréningový proces bude spustený opätovne po konkretizovaní podmienok, trénovanie bude umožnené už iba hráčom so zaplateným členským, keďže stále sa nájde pár jednotlivcov s neuhradeným členským aj napriek upozorneniu bez akéhokoľvek informovania klubu. Členské si viete skontrolovať vo svojom konte.

 

USMERNENIE SFZ K MIMORIADNYM OPATRENIAM VLÁDY A ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR  /vydané 12.10. o 18:00/

Partneri

Top