Breadcrumbs
single

2% Z DANE

Darujte nášmu klubu 2% z dane, tie nám pomôžu zmierniť dopad s pandémiou COVID ako aj naštartovať ďalšie projekty, keďže náš klub ako občianské združenie nemá nárok na žiadnu kompenzáciu, ktorú štát financuje. A úhradu nájomného za ihriská ako aj telocvične stále hradíme. Pri odpúštani členského za obdobie keď sa netrénovalo nám vznikol výpadok financií a preto sme 2% z dane v roku 2020 použili na dofinancovanie projektu - nové striedačky a dobudovanie umelého osvetlenia. V roku 2021 plánujeme vaše 2% z dane v prvom rade použiť pre vaše kategórie tak ako to robíme pravidelne, ak to situácia dovolí. Prípadne sa opäť využijú na ďalšie projekty v súvislosti s vytváraním kvalitnejších podmienok.

Ide o daň, ktorá už bola z vašej výplaty odvedená štátu v roku 2020  a vyplnením priloženého tlačiva  je možné dostať tieto 2% od štátu v prospech našej akadémie, vy už nič viac neplatíte.

TLAČIVO PRE ROK 2021 - nájdete na našej webstránke v časti dokumenty --TU--

Podpísané vyhlásenia spolu s potvrdením prineste trénerom keď sa uvoľnia opatrenia a my ich následne zapíšeme vašej kategórii a zanesieme aj na daňový úrad za vás. Ak 2% poukazujete priamo v daňovom priznaní je potrebná kópia strany poukázania a titulného listu podania daňového aby sme vedeli ktorej kategórii akú sumu máme zapísať.

  • POSTUP poukázania 2% z dane nájdete v priloženom linku:
    https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

 

ĎAKUJEME

Dôležité dátumy:
15.2.2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb,
31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
30.04.2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Partneri

Top