Breadcrumbs
single

ZÁPIS - športové triedy

Tento rok opäť organizujeme zápis do športových tried od prvého ročníka, ktoré realizujeme spoločne so ZŠ Postupimská. Škola už druhý rok prechádza dôkladnou obmenou a je na nalepšej ceste konkurovať najlepším školám. Veď od nástupu nového vedenia v roku 2019 už v hodnotení rebríčku škôl na I. stupni predbehla aj dve furčianske školy a umiestnila sa na 3 mieste z 5 škôl furče. Športovú prípravu vedie našia trénerka Kitty Chovancová.
 
Športová príprava sa nerealizuje na úkor žiadných hodín iných predmetov, je to pohybová všestranná príprava ako samostatný predmet naviac oproti klasickej triede čo je hlavným benefitom tejto triedy. Športová príprava sa realizuje v rozsahu 3 hodiny týždenne ako výchovno vzdelávací proces školy. Športové triedy realizujeme so ZŠ Postupimská ako jediná ZŠ na sídlisku Dargovských hrdinov a ide v poradí už o tretiu športovú triedu.
 
Všetky informácie o zápise nájdete tu - https://postupimska.sk/zapis-2021/
Všetky informácie o športových triedach nájdete tu - https://postupimska.sk/sportova-trieda/

Partneri

Top