Breadcrumbs
single

TRÉNINGY OD 19.4.2021

Dobrý deň, nakoľko došlo k prehodnoteniu športového covid automatu, bolo zrušené prihlasovanie do časových okien. Podľa nových pravidiel môžeme trénovať v sektoroch v skupinkách na jednom ihrisku. Tým pádom bude rozpis tréningov realizovaný normálne formou jednotlivých kategórií.

Trénovanie v skupinkách. Aktuálne máme prerátaný počet hráčov po 6 podľa roku narodenia do jednotlivých skupín - 4x veľké ihrisko, 2 x umelé ihrisko ale iba 1x telocvičňa /ktorú nevyužijeme z dôvodu umiestnenia len jednej skupiny naraz/. Spolu bez telocvične máme v rovnaký čas priestor pre 36 detí.

Preto Vás žiadame, aby každý ročník narodenia navštevoval iba svoju kategóriu výlučne podľa roku narodenia, ak tréner nestanoví inak.

U19 /2002-2005/.    -     U15 /2006-2007/.     -      U13 /2008-2009/     -      U11 /2010/.      -     U10 /2011/.     -      U9 /2012/.      -     U8 /2013/     -     predprípravka /2014-2015-2016/

Podľa športového Covid automatu je potrebné sa riadiť pravidlami jednotlivých regiónov, keďže pre organizovaný šport to nie je úplne presne zadefinované, vzťahujú sa na nás aktuálne podmienky organizovaného hromadného športového podujatia - pravidlá takmer rovnaké ako v škole. V opačnom prípade nebude možná účasť na tréningu. Tu je potrebné aby:

dieťa vo veku do 10 rokov vrátane nemusí mať vlastný test a preukazuje sa testom rodiča alebo ďalšími možnosťami, pri ktorých test nie je potrebný. Je potrebné, aby dieťa malo fyzicky pri sebe kópiu rodiča - testu, sms, emailu alebo iných výnimiek preukazovania či už vytlačenú alebo v telefóne dieťaťa. Je to z dôvodu prípadnej kontroly priamo na mieste. Neposielajte nám to prosím emailom, alebo na FB.

hráči nad 11 rokov vrátane a starší, ktorí už musia mať svoj vlastný test alebo iné možnosti, pri ktorých test nie je potrebný

Za iné možnosti pri ktorých test nie je potrebný uznesením vlády SR od 19.4. sa chápe:
- negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19
- alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke
- alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
- alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19
- alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 bez očkovania a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní
- alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, ktorého potvrdenie vydá príslušný lekára

 

Naši tréneri a realizačný tím rovnako spĺňajú všetky potrebné podmienky v súvislosti s opatreniami voči COVID-19. V prípade, ak niektoré dieťa nebodaj covid prekonalo a má tzv. postcovidový syndróm, dajte nám vedieť, aby sme dieťa nevystavovali prílišnej záťaži. 

Šatne ani vstup rodičov stále nie je povolený. Nezabudnite si prosím vlastnú fľašu. Oblečenie si deti budú skladať pri svojom sektore priamo na ihrisku. Deti si tréneri budú preberať pri vstupe na ihrisko od parkoviska cca 5 min pred jeho začiatkom.

S pozdravom
BENECOL Košice

Partneri

Top