Breadcrumbs
single

FUTBALOVÝ TÁBOR

Prihlasovanie na futbalový tábor prebieha ONLINE --> https://forms.gle/KJTj11rkVw8vS6rk7


Na výber máte z troch turnusov denného tábora a jedného turnusu pobytového tábora

prihlasovanie na pobytový tábor je možné do 15.6.2021 vrátane zálohy 50.€
prihlasovanie na denný tábor je možné do 25. 6.2021


POBYTOVÝ TÁBOR: miesto - Hotel Chemes, Zemplínska Šírava - http://www.hotelchemes.sk
CENA za pobytový tábor je 150 € /od 1. do 4 júla/ 4 dni - 3 noci

CENA pobytového tábora zahŕňa - ubytovanie, dopravu, stravovanie /raňajky formou bufetu, obed, večeru, pitný režim/ regeneráciu v podobe vstupu do vodného sveta v hotelovom komplexe a rôzne ďalšie táborove aktivity.


DENNÝ TÁBOR: miesto - areál FA BENECOL Košice na adrese Postupimská 37, Košice 040 22
CENA za jeden turnus je 90 €  /od 5. do 9. júla/
CENA za dva turnusy je 170 € /od 12. do 16. júla/
CENA za tri turnusy je 250 €   /od 19. do 23. júla/
/zľavnená cena pri viacerých turnusoch platí pri nahlásení v jednej objednávke, nie samostatne/

CENA denného tábora zahŕňa - desiatu, obed, olovrant, pitný režim,  dozor od 7:00 do 17:00, vrátane tréningov
/v prípade priaznivého počasia aj bazén priamo v areáli klubu/

to ako to vyzeralo u nás v dennom tábore pred rokom si môžete pozrieť na našom FB https://www.facebook.com/media/set/?vanity=benecol.kosice&set=a.3399290606788167

BONUS v cene turnusov - za každý turnus získa dieťa jednu vec z nášho klubového eshopu
Pobytový:  prvý turnus - podľa počtu účastníkov
Denný:       druhý turnus - tréningové tričko, tretí turnus - multifunkčná šatka, štvrtý turnus - hrnček/podsedák
/v prípade iných skladových zásob si vyhradzujeme právo zameniť spomínaný tovar za iný/

Odoslaním prihlášky sa zaväzujem uhradiť plnú sumu za tábor najneskôr v deň nástupu osobne u trénera resp. úhradou na bankový účet IBAN: SK75 0200 0000 0023 5494 9853 /do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a ako variabilný symbol použite dátum narodenia/. 

V prípade materiálnych škôd, ktoré dieťa spôsobí či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti, je rodič /zákonný zástupca/ povinný uhradiť jeho náhradu. Rovnako tak je potrebné registrovať, že počas doby trvania tábora dieťa nie je poistené voči úrazu ani krádeži.

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov 
v zmysle nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas so spracovaním mnou zaslaných údajov ako aj zverejňovaním fotodokumentácie a videodokumentácie môjho dieťaťa z tábora za účelom propagácie BENECOL Košice /sociálne siete, internet, printové a online médiá a iné formáty za účelom propagácie akadémie/.

Partneri

Top