Breadcrumbs
single

DENNÝ FUTBALOVÝ TÁBOR 2022

Prihlasovanie na denný futbalový tábor prebieha ONLINE --> https://forms.gle/tushPvAwBZo6DgPm6 

Na výber máte z troch turnusov denného tábora /prvé dva sa realizujú a tretí turnus podľa záujmu prihlásených/

CENA za jeden celý turnus je 100 €
CENA za dva celé turnusy je 190 €
CENA za tri celé turnusy je 270 €

Tretí turnus bude realizovaný podľa záujmu, aktuálne jeho otvorenie neplánujeme, ale ak bude záujem a dostatoch prihlásených, je možné tento turnus otvoriť, preto ak máte záujem aj o tretí turnus, aby ste pri prihlasovaní zaklikli aj túto možnosť najneskôr do 12. júla 2022 vrátane.

Zľavnená cena za viacero turnusov platí pri nahlásení v jednej objednávke, nie samostatne. V prípade, ak by sa tretí turnus neotvoril, bude Vám vrátených 90, resp. 80 € /poďľa počtu turnusov/, cena jedného prihláseného turnusu samostatne je v sume 100 €.

CENA zahŕňa - desiatu, obed, olovrant, pitný režim, tréningy, športoviská, dozor od 7:00 do 17:00 /v prípade priaznivého počasia aj bazén priamo v areáli klubu/

BONUS v cene turnusu - za každý turnus získa dieťa jednu vec z nášho klubového eshopu - /podľa dostupných skladových zásob dodávateľa - tréningové tričko, vrecúško, podsedák, šiltovka../

na našom FB nájdete album toho ako to vyzeralo u nás v dennom tábore za predchádzajúce roky.

Odoslaním prihlášky sa zaväzujete uhradiť plnú sumu za tábor najneskôr v deň nástupu osobne u trénera resp. úhradou na bankový účet
IBAN: SK75 0200 0000 0023 5494 9853 /do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a ako variabilný symbol použite dátum narodenia/.

V prípade materiálnych škôd, ktoré dieťa spôsobí či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti, je rodič /zákonný zástupca/ povinný uhradiť jeho náhradu. Rovnako tak je potrebné registrovať, že počas doby trvania tábora dieťa nie je poistené voči úrazu ani krádeži.

Vaše osobné údaje spracovávame a chránime podľa zásad spracovávania a ochrany osobných údajov
v zmysle nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním prihlášky vyjadrujem súhlas so spracovaním mnou zaslaných údajov ako aj zverejňovaním fotodokumentácie a videodokumentácie môjho dieťaťa z tábora za účelom propagácie BENECOL Košice /sociálne siete, internet, printové a online médiá a iné formáty za účelom propagácie akadémie/.

 

Veci potrebné do tábora:

vlastnú fľašu /pitný režim zabezpečíme/ plavky, žabky a osušku, oblečenie vonku a pre prípad zlého počasia aj do telocvične. Odporúčame zbaliť si ešte aj šiltovku a opaľovací krém a pre prípad aj kópiu kartičky poistenca. Tešíme sa na Vás :)

Denný tábor prebieha od 7:00 do 17:00

PRÍCHOD je možný od 7:00 do 8:30
VYZDVIHNUTIE od 16:00 do 17:00

V prípade ďalších info volajte priamo šéfrenera klubu, ktorý je v tábore prítomný po celý čas - Babušík René,  0907 934 814

Partneri

Top